Innovasjon i helsevesenet

Kraften til AI som transformerer fremtiden til helsevesenet

Kunstig intelligens driver hver sektor, og helsesektoren er intet unntak. Helseindustrien høster fordelene av transformative data og utløser intens utvikling innen tidlig deteksjonssystemer, diagnose og overvåking av pasienter for forbedret helsetjenester.

Det globale AI-markedet for helsevesenet ble verdsatt til 11 milliarder dollar og er spådd å nå $ 188 milliarder 2030.

AI trives med store mengder helsetjenester fra omsorgsleverandører fra sykehus, omsorgssentre, bilde- og patologilaboratorier, hospice, klinikker og mer. Riktig analyse av disse dataene har et ubegrenset potensial til å transformere menneskers helse, men det uorganiserte formatet til dataene samlet inn fra dynamiske kilder gjør det umulig for analyse og transformasjon.

Heldigvis er veien til transformativ helsetjeneste mulig med innovasjon drevet av AI- og ML-løsninger.

Selv om AI kan hente klinisk innsikt fra rå og ustrukturerte data, er det fortsatt tid- og ressurskrevende å utvikle avanserte algoritmer. Men med tempoet som markedet vokser med, er det plausibelt å forvente at AI-baserte helsetjenester vil gi uovertruffen fordeler til medisinske fagfolk i forskjellige aspekter.

Hvor AI og ML kan bidra til å stimulere til bedre helseinnovasjon?

 • Tidlig sykdomsdeteksjon

  Avansert bildeanalyse Løftet om en bedre diagnostisk prosess er et av de betydelige potensialene til AI i helsetjenester. ML-baserte AI-verktøy kan brukes til å identifisere pasienter med oppdagede og uoppdagede vanlige og sjeldne tilstander. Spesialiserte ML-verktøy vil være i stand til å tolke dataene som finnes i elektroniske helsejournaler, medisinsk bildebehandling, laboratorierapporter og legenotater for pasienter for å sikre målrettede tilstander for tidlig diagnose og forutsi muligheten for sykdommer. Tidlig oppdagelse og diagnose gir tilgang til rettidige helsebehandlinger, reduserte behandlingskostnader og økt tillit mellom lege og pasient.

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.

 • Pålitelig bildeanalyse

  Bildeanalyse er et kritisk aspekt ved medisinsk analyse og behandlinger. Leger og medisinsk fagpersonell bruker imidlertid mye tid på å utføre repeterende, men kritiske oppgaver som å analysere bilder, laboratorierapporter og blodprøver.

  Med AI-assistert teknologi kan leger redusere tiden brukt på å tømme CT-skanning, mammografi, PET-skanning, MR-er og mer. De kan utnytte potensialet til AIs avanserte mønstergjenkjenningsevner for å identifisere kjente funksjoner, etablerte mønstre og tidlige indikatorer på tilstander og prioritere tilfeller basert på diagnosen.

 • Enhanced Drug Discovery

  Digital konsultasjon En av de store revolusjonerende kreftene til AI er dens evne til å hjelpe til med å designe og produsere verdifulle medisiner for å bekjempe nye og eksisterende forhold. Vi trenger bedre løsninger for legemiddelutviklingsprosessen. Det tar 12 år for et nytt medikament å gå fra forskningslaboratoriet til markedet og til slutt til pasienten.

  Ved hjelp av avanserte AI-verktøy for helsevesenet er det mulig å løse problemene med legemiddeloppdagelse, gjenbruk og farmasøytisk utvikling. AI kan håndtere store mengder kritiske data som hjelper med legemiddeldesign, forståelse av kjemisk syntese, identifisere potensielle kandidater og analysere interaksjoner mellom legemidler og proteiner.

  AIs evne til å trekke innsikt fra historiske medikamentdata, biologiske datasett og kryssreferanseformler kan være banebrytende for potensielt å redde utallige liv.

 • Sømløs digital konsultasjon

  Pandemien ansporet utvilsomt til innovasjon innen telehelse, men det er fortsatt en lang vei å gå for å gjøre virtuelle besøk like effektive som fysiske besøk på legekontoret.

  AI kan bidra til å lukke dette gapet på mange måter. For eksempel vil maskinlæring og naturlig språkbehandling (NLP) bidra til å lette symptominnsamling ved hjelp av en pasients stemme.

  Kombinert med en analyse av pasientens elektroniske helsejournal, kan AI synliggjøre potensielle helseproblemer som leger kan vurdere. Ved å behandle informasjon på forhånd, øker AI volumet av pasienter som legene kan håndtere, forbedrer effektiviteten av virtuelle besøk og minimerer til og med risikoen for infeksjon fra fysiske interaksjoner.

konklusjonen

Kunstig intelligens og maskinlæring er i forkant av å stimulere til utrolige endringer og utviklinger i helsesektoren. Hos Shaip er vi ved korsveien for transformasjon for helsesektoren. Med vår ekspertise på å utvikle innovative og avanserte AI-baserte verktøy, kan fremtiden til helsesektoren gi bedre helse for alle.

Vi hjelper organisasjoner med å bygge, utvikle og distribuere banebrytende AI- og NLP-modeller som er trent på mer enn 10 millioner lisensierte medisinske dataposter. Datasettene våre av toppkvalitet er nøyaktig kommenterte, etisk hentede samlinger av medisinske data fra bilder, laboratorierapporter, legetale og EPJ fra ulike pasientgrupper for å sikre svært pålitelige resultater.

Vi har også en dyp forståelse av AI fra grunnen av, så vi kan låne vår erfaring med å velge objektive kohorter, annotering av helsedata, og kravene til semi-overvåket læring for å sikre våre kunders suksess. For mer informasjon om løsningene Shaip kan hjelpe med å få på plass, vennligst ta kontakt og kontakt oss i dag.

Sosial Share