Medisinsk bildekommentar

Medisinsk bildekommentar: definisjon, anvendelse, brukstilfeller og typer

Medisinsk bildeannotering spiller en viktig rolle i å gi maskinlæringsalgoritmer og AI-modeller de nødvendige opplæringsdataene. Denne prosessen er avgjørende for at AI skal kunne oppdage sykdommer og tilstander nøyaktig, siden den er avhengig av forhåndsmodellerte data for å generere passende svar.

Enkelt sagt, medisinsk bildekommentar er prosessen med å merke og beskrive medisinske bilder. Dette hjelper ikke bare med å diagnostisere tilstander, men spiller også en avgjørende rolle i forskning og levering av medisinsk behandling. Ved å merke og merke spesifikke biomarkører kan AI-programmer tolke og analysere de informasjonsrike bildene, noe som fører til raske og presise diagnoser.

I 2022 ble det globale markedet for annoteringsverktøy for helsetjenester verdsatt til USD 129.9 millioner og forventes å oppleve en bemerkelsesverdig sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 27.5 % fra 2023 til 2030. Integreringen av dataannoteringsverktøy i helsesektoren revolusjonerer diagnose, behandling og pasientovervåking. Ved å generere nøyaktige diagnoser og muliggjøre personlig tilpassede behandlinger, forbedrer disse verktøyene betydelig helseforskning og -resultater.

Oss marked for annoteringsverktøy for helsetjenester

Image Source: Grandviewresearch 

De fenomenale fremskrittene innen maskinlæring og kunstig intelligens har revolusjonert helsesektoren.

Det globale markedet for kunstig intelligens i helsevesenet var i 2016 rundt én milliard, og dette tallet anslås å skyte opp til mer enn $ 28 milliarder 2025. Markedsstørrelsen på global kunstig intelligens i medisinsk bildebehandling, spesielt, ble estimert til å være rundt 980 millioner dollar i 2022. Dessuten er dette tallet anslått å stige til en CAGR på 26.77 % til 3215 millioner dollar innen 2027.

Hva er medisinsk bildeannotering?

Helseindustrien utnytter potensialet til ML for å levere forbedret pasientbehandling, bedre diagnostikk, nøyaktige behandlingsforutsigelser og medikamentutvikling. Imidlertid er det noen få områder innen medisinsk vitenskap hvor AI kan hjelpe medisinske fagfolk med medisinsk bildebehandling. Likevel, for å utvikle nøyaktige AI-baserte medisinske bildebehandlingsmodeller, trenger du enorme mengder medisinsk bildebehandling merket og kommentert nøyaktig.

Medisinsk bildeanmerkning er teknikken for nøyaktig merking av medisinsk bildebehandling som f.eks MR, CT skanninger, ultralyd, mammografi, røntgen og mer for å trene opp maskinlæringsmodellen. I tillegg til bildebehandling, er medisinske bildedata som journaler og rapporter også kommentert for å hjelpe til med trening klinisk NER og Deep Learning-modeller.

Denne medisinske bildekommentaren hjelper til med å trene dyplæringsalgoritmer og ML-modeller for å analysere medisinske bilder og forbedre diagnosen nøyaktig.

Forstå medisinsk bildeannotering

I medisinsk bildeannotering er røntgenbilder, CT-skanninger, MR-skanninger og relaterte dokumenter merket. AI-algoritmene og -modellene er trent til forskjellige formål ved å bruke den merkede informasjonen og markørene som leveres gjennom Navngitt entitetsgjenkjenning (NER). Ved å bruke denne informasjonen sparer AI-programmer leger tid og hjelper dem å ta bedre beslutninger. Som et resultat får pasientene mer målrettede resultater.

Hvis ikke for et AI-program, gjøres denne oppgaven av leger og spesialister. Akkurat som fagfolk lærer gjennom år med opplæring og studier, trenger en AI-modell opplæring som delvis leveres av kommenterte bildedata. Ved å bruke disse dataene lærer AI-modeller og maskinlæringsprogrammer å bygge bro mellom en persons medisinske ekspertise og AI-evner.

Denne sammenslåingen mellom mennesker og kunstig intelligens gjør helsediagnose presis, rask og proaktiv. Som et resultat reduseres menneskelige feil fordi et AI-program kan oppdage anomalier på molekylært nivå med bedre effektivitet, og dermed forbedre pasientresultatene.

Rollen til medisinsk bildeannotering i medisinsk diagnostikk

Ai i medisinsk diagnostikk Potensialet til AI i medisinsk bildediagnose er enorm, og helsesektoren tar hjelp av AI og ML for å gi en raskere og mer pålitelig diagnose til pasienter. Noen av brukstilfellene av bildeanmerkning for helsevesenet i AI medisinsk diagnostikk er:

 • Kreftdeteksjon

  Deteksjon av kreftceller er kanskje den største rollen til AI i medisinsk bildeanalyse. Når modeller trenes på massive sett med medisinsk bildedata, hjelper det modellen nøyaktig å identifisere, oppdage og forutsi veksten av kreftceller i organer. Som et resultat kan potensialet for menneskelige feil og falske positiver elimineres i stor grad.

 • Dental bildebehandling

  Tenner og tannkjøttrelaterte medisinske problemer som hulrom, abnormiteter i tannstrukturen, forråtnelse og sykdommer kan diagnostiseres nøyaktig med AI-aktiverte modeller.

 • Leverkomplikasjoner

  Komplikasjoner relatert til leveren kan oppdages, karakteriseres og overvåkes effektivt ved å vurdere medisinske bilder for å oppdage og identifisere anomalier.

 • Hjernesykdommer

  Medisinsk bildeannotering hjelper til med å oppdage hjernesykdommer, blodpropper, svulster og andre nevrologiske problemer.

 • Dermatology

  Datasyn og medisinsk bildebehandling er også mye brukt for å oppdage dermatologiske tilstander raskt og effektivt.

 • Hjertesykdommer

  AI blir også i økende grad brukt i kardiologi for å oppdage hjerteanomalier, hjertesykdommer, behov for intervensjon og tolking av ekkokardiogrammer.

Typer dokumenter kommentert gjennom medisinsk bildekommentar

Medisinske datakommentarer er en avgjørende del av utviklingen av maskinlæringsmodeller. Uten riktig og medisinsk nøyaktig annotering av poster med tekst, metadata og tilleggsnotater, blir det utfordrende å utvikle en verdifull ML-modell.

Det ville hjelpe om du hadde ekstremt dyktige og erfarne kommentatorer for medisinske bildedata. Noen av de ulike dokumentene som er kommentert:

 • CT skann
 • Mammogram
 • X-Ray
 • ekkokardiogram
 • Ultralyd
 • MR
 • EEG

Lisens av høykvalitets helsetjenester/medisinske data for AI- og ML-modeller

Anvendelser av medisinsk bildeannotering i helsevesenet

Medisinsk bildeannotering kan tjene flere formål i tillegg til å oppdage sykdommer og diagnoser. Godt trente data har hjulpet AI- og ML-modeller med å forbedre helsetjenester. Her er noen tilleggsapplikasjoner for medisinsk bildekommentar:

Virtuelle assistenter

Virtuelle assistenter

Medisinsk bildeannotering gir virtuelle AI-assistenter mulighet til å gi sanntids og nøyaktig informasjon. Den analyserer medisinske bilder og bruker forhåndstrente data for å finne relevans og levere svar.

Diagnostisk støtte

Diagnostisk støtte

For nøyaktig diagnose kan AI-modeller hjelpe medisinsk fagpersonell med å rette opp menneskelige feil. Samtidig som det øker hastigheten på å oppdage forhold, kan det også redusere utførelseskostnadene.

Tidlig diagnose

Tidlig diagnose

Med tilstander som kreft, hvor en sen diagnose kan resultere i dødelige resultater, er tidlig diagnose gjennom identifisering av tidlige biomarkører eller livstruende høyt verdsatt.

Mønstergjenkjenning

Mønstergjenkjenning

Mønstergjenkjenning er nyttig i legemiddelutvikling, der medisinsk bildeannotering brukes for å oppdage spesifikke biologiske responser på forskjellige typer stoffer.

Robotisk kirurgi

Robotisk kirurgi

I robotkirurgi jobber medisinsk bildeannotering og AI sammen for å forstå komplekse menneskelige kroppsdeler og strukturer. Ved å bruke denne informasjonen kan AI-modeller utføre operasjoner med presisjon.

Medisinsk bildekommentar VS Vanlig datamerknad

Hvis du bygger en ML-modell for medisinsk bildebehandling, bør du huske at den er forskjellig fra vanlig bilde datanotering på så mange måter. La oss først ta eksemplet med røntgenavbildning.

Men før vi gjør det, legger vi premisset – alle bilder og videoer du noen gang har tatt kommer fra en liten brøkdel av spekteret som kalles det synlige lyset. Imidlertid er røntgenavbildning laget ved hjelp av røntgenstråler som kommer under den usynlige lysdelen av det elektromagnetiske spekteret.

Her er en detaljert sammenligning av annotering for medisinsk bildebehandling og vanlig dataanmerkning.

Medisinsk bildediagnostikkVanlig datakommentar
Alle medisinske bildedata bør avidentifiseres og beskyttes av databehandlingsavtaler (DPA)Vanlige bilder er lett tilgjengelige.
Medisinske bilder er i DICOM-formatVanlige bilder kan være i JPEG, PNG, BMP og mer
Medisinske bildeoppløsninger er høye med en 16-biters fargeprofilVanlige bilder kan ha en 8-biters fargeprofil.
Medisinske bilder inneholder også måleenheter for medisinske formålMålene gjelder kameraet
HIPAA-samsvar er strengt påkrevdIkke regulert av etterlevelse
Flere bilder av samme objekt fra forskjellige vinkler og visninger er gittSeparate bilder av forskjellige objekter
Den bør styres av radiologikontrollerVanlige kamerainnstillinger godtas
Merknader for flere stykkerEnkeltstykkekommentarer

HIPAA-samsvar

Hipaa-kompatibel datamaskering av shaip Når du bygger AI-baserte helsemodeller, må du trene og teste dem ved å bruke enorme mengder medisinske bilder av høy kvalitet som er kommentert nøyaktig for å levere en nøyaktig prediksjon. Men når du velger en plattform for dine medisinske bildekommentarer og databehandlingsbehov, bør du alltid se etter tilbud som tilfredsstiller disse tekniske samsvarskravene.

HIPAA er en føderal lov som regulerer sikkerheten til elektronisk overført helseinformasjon og pålegger at leverandørene skal ta passende tiltak for å beskytte og sikre pasientinformasjon fra å bli avslørt uten pasientens samtykke.

 • Finnes det et system for lagring og administrasjon av helseinformasjon?
 • Er systemsikkerhetskopiene opprettet, vedlikeholdt og oppdatert regelmessig?
 • Finnes det et system for å forhindre at uautoriserte brukere får tilgang til sensitive medisinske data?
 • Er dataene kryptert under hvile og overføring?
 • Er det noen tiltak som hindrer brukere i å eksportere og lagre medisinske bilder på enhetene sine, noe som forårsaker et sikkerhetsbrudd?

Hvordan velge det beste selskapet for medisinsk bildeannotering

 • Domenekompetanse: Oppsøk et selskap med lang erfaring i å kommentere medisinske bilder og et dypt grep om medisinsk terminologi, anatomi og patologi.
 • Kvalitetssikring: Sørg for at selskapet implementerer en streng kvalitetskontrollprosess for å garantere presisjon, enhetlighet og samsvar med dine spesifikke kriterier i merknader.
 • Datasikkerhet og personvern: Bekreft at selskapet opprettholder robuste tiltak for datasikkerhet og overholder relevante forskrifter som HIPAA eller GDPR for å beskytte sensitive pasientdata.
 • skalerbarhet: Velg et selskap som kan håndtere prosjektets omfang og som har kapasitet til å trappe opp eller ned etter hvert som behovene dine endres.
 • Vendingstid: Ta hensyn til selskapets kapasitet til å gi merknader innenfor den fastsatte tidsrammen mens du opprettholder kvalitetsstandarder.
 • Kommunikasjon og samarbeid: Se etter et selskap som opprettholder klare kommunikasjonskanaler og er lydhør for dine behov og tilbakemeldinger gjennom hele prosjektet.
 • Teknologi og verktøy: Vurder selskapets bruk av avanserte merknadsverktøy og -teknologier, for eksempel maskinlæringsassistert merknad, for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten.
 • Pris og verdi: Sammenlign priser på tvers av ulike selskaper, men vurder også verdien de gir når det gjelder kvalitet, service og ekspertise.
 • Referanser og kasusstudier: Be om referanser eller casestudier fra selskapet for å evaluere deres erfaring og resultater i medisinske bildekommentarprosjekter som ligner på dine.

Hvordan kan Shaip hjelpe?

Shaip har vært en konsekvent markedsleder når det gjelder opplæring av høy kvalitet bildedatasett å utvikle avansert helsetjenester AI-baserte medisinske løsninger. Vi har et team med erfarne, eksklusivt opplærte annotatorer og et stort nettverk av høyt kvalifiserte radiologer, patologer og allmennleger som bistår og trener annotatorene. I tillegg er vår klassens beste annoteringsnøyaktighet og datamerking tjenester bidrar til å utvikle verktøy for å forbedre pasientdiagnosen.

Når du samarbeider med Shaip, kan du oppleve hvor enkelt det er å jobbe med fagfolk som sikrer overholdelse av regelverk, dataformater og kort gjennomstrømningstid.

Når du har et annoteringsprosjekt for medisinske data i tankene som trenger ekspert i verdensklasse annoteringstjenester, Shaip er den rette partneren som kan lansere prosjektet ditt på kort tid.

Sosial Share