Healthcare NLP

Låse opp potensialet til ustrukturerte helsedata ved å bruke NLP

Omfanget av data som finnes i helseinstitusjoner i dag vokser enormt. Selv om data regnes som den viktigste ressursen i dagens digitale verden, ser det ikke ut til at helsevesenet drar full nytte av det. Noen studier tyder på at over 80 % av helsedataene forblir ustrukturerte og ubrukte etter opprettelsen.

En av de største årsakene til det er at flertallet av helsetjenesters datakilder som EPJ, pasientdata, diagnostiske sammendrag, fremdriftsregistreringer, medisinsk bildebehandling, resepter, etc., ennå ikke er maskinlesbare. Dette øker tiden det tar å behandle og separere dataene til et strukturert format betydelig.

Ved å utnytte NLP kan imidlertid disse ustrukturerte helsedataene analyseres mer effektivt, og verdifull innsikt kan utledes fra dem. Så la oss studere mer om bruken av NLP for å transformere medisinske data.

Ustrukturerte helsedata: Hvorfor er det i overflod?

Den grunnleggende årsaken til den enorme mengden helsedata i ustrukturert format er at det meste av helseprogramvare som brukes i bransjen ikke er designet for å strukturere dataene kategorisk i databasen.

En annen viktig årsak til overfloden av ubrukte data er kryssreferanser i medisinske data. I motsetning til andre bransjer er helsevesenet sterkt avhengig av forskjellige pasientdata, som resepter, røntgenbilder, MR-er, etc., for å gi optimale pasientresultater.

Dessverre tilbyr ikke betydelige medisinske organisasjoner som bruker helseprogramvare i dag maskinlesbarhet. Videre kan de ikke samrelatere ulike medisinske aspekter og generere nøyaktige resultater.

Imidlertid er disse utfordringene nå overvunnet ved hjelp av avanserte maskiner og innovative NLP-løsninger for helsetjenester.

Lær mer om Healthcare AI Training Data! Les Nå!

NLP-forsikring for helsetjenester for forbedrede medisinske resultater

Healthcare NLP utnytter NLP-applikasjoner for å lese og analysere store mengder helsetjenester raskt og presist. Ved å undersøke pasientens data nøyaktig identifiserer medisinske leverandører raskt bekymringsområder og tar informerte beslutninger for å forbedre pasientbehandlingen.

I tillegg kan Healthcare NLP bidra til å redusere feil og forbedre nøyaktigheten av diagnoser, behandlinger og helsekostnader. De tre største bekymringene til NLP for helsetjenester er:

 • For å gi innsikt i pasienthelse.
 • For å varsle pasienter om potensielle helserisikoer.
 • Å identifisere omsorgsmønstre for pasientene.

Healthcare NLP er en effektiv måte å konvertere tekstdata i fri form til et mer strukturert format som kan brukes for bedre helserapportering og pasientanalyse.

Helsetjenester nlp fordeler

De fire viktigste måtene NLP helsetjenester legger til rette for effektive løsninger for effektive pasientresultater er:

 • Prediktiv analyse: NLP gjør det mulig for leger å behandle ustrukturerte data ved å bruke ulike prediktive modeller for å få innsikt i pasientatferd og helseutfall. Med demografisk informasjon, medisinsk historie og kliniske notater kan NLP-løsninger effektivt utlede spådommer om smittsomme virus og inneholde dem før massespredning.
 • Effektiv EPJ-databrukbarhet: Healthcare NLP lar leger gjøre bedre søk og forbedre rapporteringsmulighetene sine ved å bruke NLP. Ved å ordne dataene i en mer intelligent form, hjelper NLP-løsninger leger med å få tilgang til informasjon raskere og enklere.
 • NLP-basert fenotyping: AI trekker ut meningsfulle pasientdata fra ustrukturerte medisinske dokumenter. NLP-basert fenotyping kan identifisere mønstre og trender i medisinske journaler, noe som ytterligere bidrar til å avdekke verdifull innsikt fra pasientdata. Ved å bruke slike løsninger kan leger forbedre diagnosenøyaktigheten, redusere kostnadene og forbedre pasientresultatene.
 • Forbedring i det generelle helsevesenet: NLP Healthcare er en effektiv løsning for å øke kvaliteten på helsevesenets systemer og prosesser. Med dybderapportering og analyser tilbyr NLP-baserte løsninger kvalitative sanntidsresultater for å forbedre folks helse.

 

Utforsk de ulike brukssakene for NLP for helsetjenester

Healthcare NLP er en viktig teknologi med mange bruksområder. Noen av dem er listet opp nedenfor.

Prediktiv helse
analyse

Klinisk
dokumentasjon

Automatisert oppsummering av kliniske notater

Symptomkontroll og
diagnostikk

Automatisert medisinsk bildeannotering og analyse

Intelligent doseringsanbefaling for medisiner

Automatisert pasienthelserisikovurdering

Intelligent doseringsanbefaling for medisiner

diagnose~~POS=TRUNC
støtte

Automatisert medisinsk søk ​​og analyse

[Les også: Finn flere brukstilfeller av NLP for helsetjenester! Lær om dem i detalj!]

Ser på utfordringene og begrensningene ved NLP for helsetjenester

Healthcare NLP tilbyr en fantastisk løsning til helseinstitusjoner. Imidlertid er det fortsatt noen ulemper i prosessen som du må lære om.
 1. Variasjon i helsedata

  Helsedata er rikelig, men i et ustrukturert format og på forskjellige språk. Dette gjør det ekstremt vanskelig å utlede helsedatas hensikt, kontekstualitet og ordforråd. Dette er absolutt en av de største utfordringene til NLP Healthcare som må ses på og jobbes med.
 2. Rigide datastrukturer

  De fleste medisinske data er ustrukturerte; derfor tilbyr NLP-baserte AI-modeller løsninger for å konsolidere viktige medisinske data fra bildebehandling, røntgenbilder og andre ustrukturerte datakilder. Disse dataene kan brukes til å analysere og generere verdifull innsikt.
 3. Strukturering av enorme helsedata til datatabeller

  De fleste medisinske data på tvers av tusenvis av ERP-er og datavarehus forblir skjult i årevis. Å strukturere dataene riktig i datatabeller og opprette en relasjonsdatabase for dem kan hjelpe til med å utlede innsiktsfull informasjon fra data. Derfor er strukturering av gjeldende data i databaser en utfordring for NLP-helsetjenester som må tas opp på riktig måte.

Trenger du en effektiv NLP-løsning for helsetjenester?

Healthcare NLP er helt sikkert veien å gå videre for helseforetak. Med avansert teknologi og høyere oppmerksomhet for å oppnå forbedrede pasientresultater, er NLP den underliggende løsningen for helsetjenester. Hvis du også leter etter innovative, pålitelige og skalerbare løsninger innen AI for helseorganisasjonen din, kan du ta kontakt med våre Shaip-eksperter.

Utforsk våre tjenester og løsninger for behandling av naturlig språk

Sosial Share