NLP

Hva er NLP? Hvordan det fungerer, fordeler, utfordringer, eksempler

Hva er nlp?

Hva er NLP?

Natural Language Processing (NLP) er en undergruppe av Artificial Intelligence (AI) – nærmere bestemt Machine Learning (ML) som lar datamaskiner og maskiner forstå, tolke, manipulere og kommunisere menneskelig språk.

Enten det er tekst-til-tale-alternativet som satte oss i tankene på begynnelsen av 2000-tallet eller GPT-modellene som sømløst kunne bestå Turing-tester, har NLP vært den underliggende teknologien som har muliggjort utviklingen av datamaskiner.

Til tross for at det er en teknologi som har eksistert over 50 år, har NLP fått betydelig fremtreden etter den nylige databoomen. Teknisk sett innebærer NLP:

 • Beregningslingvistikk som involverer regelbasert modellering av språk
 • Statistiske modeller en del av maskinlæring

En av hovedårsakene til at systemer og datamaskiner har vært i stand til å etterligne menneskelig kommunikasjon nøyaktig, er på grunn av den rikelige tilgjengeligheten av data i form av lyd, tekster, samtaledata på sosiale mediekanaler, videoer, e-poster og mer. Utviklingen av grundige syntakser har gjort det mulig for modeller å nøyaktig forstå nyanser i menneskelig kommunikasjon, inkludert sarkasme, homonymer, humor og mer.

Noen av de mest grunnleggende bruksområdene for NLP inkluderer:

 • Språkoversettelse i sanntid
 • Spamfiltre i e-posttjenester
 • Taleassistenter og chatbots
 • Tekstoppsummering
 • Autokorrigeringsfunksjoner
 • Sentimentanalyse og mer
Hvordan fungerer nlp?

Hvordan fungerer NLP?

NLP-systemer bruker maskinlæringsalgoritmer for å analysere store mengder ustrukturerte data og trekke ut relevant informasjon. Algoritmene er opplært til å gjenkjenne mønstre og gjøre slutninger basert på disse mønstrene. Slik fungerer det:

 • Brukeren må legge inn en setning i Natural Language Processing (NLP)-systemet.
 • NLP-systemet bryter deretter ned setningen i mindre deler av ord, kalt tokens, og konverterer lyd til tekst.
 • Deretter behandler maskinen tekstdataene og lager en lydfil basert på de behandlede dataene.
 • Maskinen svarer med en lydfil basert på behandlede tekstdata.

Nlp markedsstørrelse og vekst

NLP Markedsstørrelse og vekst

NLP-markedet viser fenomenalt lovende og forventes å være verdsatt til rundt 156.80 milliarder dollar innen 2030. Denne veksten er på en årlig CAGR på 27.55 %. 

Dessuten jobber over 85 % av de store organisasjonene med å ta i bruk NLP innen år 2025. Den svimlende veksten av NLP er drevet av ulike årsaker som:

 • Økt inkorporering av AI i produkter og tjenester
 • Kappløpet om å gi den beste kundeopplevelsen
 • Eksplosjon av digitale data
 • Tilgjengeligheten av rimelige skybaserte løsninger
 • Adopsjon av teknologiene på tvers av ulike bransjer, inkludert helsevesen, produksjon, bil og mer

En slik massiv innføring og distribusjon av NLP har også en kostnad, der en rapport fra McKinsey avslørte at automatisering fra NLP ville gjøre 8 % av jobbene foreldet. Rapporten hevder imidlertid også at dette vil være ansvarlig for å skape 9 % av de nye jobbrollene. 

Når det gjelder nøyaktigheten av resultatene, har banebrytende NLP-modeller rapportert 97 % nøyaktighet på GLUE-benchmark.

Fordeler med nlp

Fordeler med NLP

Økt dokumentasjonseffektivitet og nøyaktighet

Et NLP-generert dokument oppsummerer nøyaktig all original tekst som mennesker ikke kan generere automatisk. Den kan også utføre repeterende oppgaver som å analysere store databiter for å forbedre menneskelig effektivitet.

Evne til automatisk å lage et sammendrag av stort og komplekst tekstinnhold

Naturlig behandlingsspråk kan brukes til enkle tekstutvinningsoppgaver som å trekke ut fakta fra dokumenter, analysere følelser eller identifisere navngitte enheter. Naturlig prosessering kan også brukes til mer komplekse oppgaver, som å forstå menneskelig atferd og følelser.

Gjør det mulig for personlige assistenter som Alexa å tolke talte ord

NLP er nyttig for personlige assistenter som Alexa, slik at den virtuelle assistenten kan forstå talte ord-kommandoer. Det hjelper også å raskt finne relevant informasjon fra databaser som inneholder millioner av dokumenter på sekunder.

Aktiverer bruk av chatbots for kundehjelp

NLP kan brukes i chatbots og dataprogrammer som bruker kunstig intelligens til å kommunisere med mennesker gjennom tekst eller stemme. Chatboten bruker NLP for å forstå hva personen skriver og svare riktig. De gjør det også mulig for en organisasjon å tilby 24/7 kundestøtte på tvers av flere kanaler.

Det er enklere å utføre sentimentanalyse

Sentimentanalyse er en prosess som involverer å analysere et sett med dokumenter (som anmeldelser eller tweets) angående deres holdning eller følelsesmessige tilstand (f.eks. glede, sinne). Sentimentanalyse kan brukes til å kategorisere og klassifisere innlegg i sosiale medier eller annen tekst i flere kategorier: positiv, negativ eller nøytral.

Avansert analyseinnsikt som tidligere var utenfor rekkevidde

Den nylige spredningen av sensorer og Internett-tilkoblede enheter har ført til en eksplosjon i volumet og variasjonen av data som genereres. Som et resultat bruker mange organisasjoner NLP for å forstå dataene deres for å drive bedre forretningsbeslutninger.

Utfordringer med nlp

Utfordringer med NLP

Stavefeil

Naturlige språk er fulle av stavefeil, skrivefeil og inkonsekvenser i stilen. For eksempel kan ordet "prosess" staves som enten "prosess" eller "behandling". Problemet forsterkes når du legger til aksenter eller andre tegn som ikke er i ordboken din.

Språkforskjeller

En engelsktalende kan si: «Jeg skal på jobb i morgen tidlig», mens en italiensktalende sier «Domani Mattina vado al lavoro». Selv om disse to setningene betyr det samme, vil ikke NLP forstå sistnevnte med mindre du oversetter det til engelsk først.

Medfødte skjevheter

Naturlige prosesseringsspråk er basert på menneskelig logikk og datasett. I noen situasjoner kan NLP-systemer utføre skjevhetene til programmererne eller datasettene de bruker. Det kan også noen ganger tolke konteksten annerledes på grunn av medfødte skjevheter, noe som fører til unøyaktige resultater.

Ord med flere betydninger

NLP er basert på antakelsen om at språket er presist og entydig. I virkeligheten er språket verken presist eller entydig. Mange ord har flere betydninger og kan brukes på forskjellige måter. For eksempel, når vi sier "bark", kan det enten være hundebark eller trebjeff.

Usikkerhet og falske positiver

Falske positive oppstår når NLP oppdager et begrep som burde være forståelig, men som ikke kan besvares riktig. Målet er å lage et NLP-system som kan identifisere sine begrensninger og rydde opp i forvirring ved å bruke spørsmål eller hint.

Treningsdata

En av de største utfordringene med naturlig prosesseringsspråk er unøyaktige treningsdata. Jo mer treningsdata du har, jo bedre blir resultatene dine. Hvis du gir systemet uriktige eller partiske data, vil det enten lære feil ting eller lære ineffektivt.

Nlp oppgaver

NLP oppgaver

– Dette går kjempebra. 

En enkel setning med fire ord som denne kan ha en rekke betydninger basert på kontekst, sarkasme, metaforer, humor eller enhver underliggende følelse som brukes til å formidle dette.

Selv om det er naturlig for oss mennesker å forstå denne setningen slik den var ment å være, kan ikke maskiner skille mellom ulike følelser og følelser. Det er akkurat her flere NLP-oppgaver kommer inn for å forenkle komplikasjoner i menneskelig kommunikasjon og gjøre data mer fordøyelige, bearbeidbare og forståelige for maskiner.

Noen kjerneoppgaver inkluderer:

Talegjenkjenning

Dette innebærer å konvertere tale- eller lyddata til tekster. Denne prosessen er avgjørende for enhver applikasjon av NLP som har talekommandoalternativer. Talegjenkjenning tar for seg mangfoldet i uttale, dialekter, hastverk, slurring, lydstyrke, tone og andre faktorer for å tyde tiltenkt budskap.

Talemerking

I likhet med hvordan vi ble undervist i grunnleggende grammatikk på skolen, lærer dette maskiner å identifisere deler av tale i setninger som substantiv, verb, adjektiver og mer. Dette lærer også systemer å forstå når et ord brukes som verb og det samme ordet brukes som substantiv.

Disambiguation av ordsans

Dette er en avgjørende prosess som er ansvarlig for forståelsen av en setnings sanne betydning. Ved å låne vårt forrige eksempel, gjør bruken av semantisk analyse i denne oppgaven en maskin i stand til å forstå om en person uttalte «Dette går bra», som en sarkastisk kommentar når han tåler en krise.

Navngitt enhetsgjenkjenning

Når det er flere forekomster av substantiv som navn, plassering, land og mer, implementeres en prosess kalt navngitt enhetsgjenkjenning. Dette identifiserer og klassifiserer enheter i en melding eller kommando og tilfører verdi til maskinforståelse.

Medreferanseoppløsning

Mennesker er ofte veldig kreative mens de kommuniserer, og det er derfor det er flere metaforer, likheter, fraseverb og idiomer. Alle uklarheter som oppstår fra disse blir avklart av Co-reference Resolution-oppgaven, som gjør det mulig for maskiner å lære at det bokstavelig talt ikke regner katter og hunder, men refererer til intensiteten av nedbøren.

Naturlig språkgenerering

Denne oppgaven involverer generering av menneskelignende tekst fra data. Dette kan være tekst tilpasset slang, lingos, region og mer.

Hvorfor er NLP viktig?

Datamaskiner er veldig grunnleggende. De forstår ikke menneskelige språk. For å gjøre det mulig for maskiner å tenke og kommunisere slik mennesker ville gjort, er NLP nøkkelen.

Det er gjennom denne teknologien vi kan gjøre det mulig for systemer å kritisk analysere data og forstå forskjeller i språk, slangs, dialekter, grammatiske forskjeller, nyanser og mer.

Selv om dette er rudimentært, vil raffinering av modeller med rikelig treningsdata optimalisere resultatene, og gjøre det mulig for bedrifter å distribuere dem til forskjellige formål, inkludert:

 • Avdekke kritisk innsikt fra interne data
 • Implementering av automatisering for å forenkle arbeidsflyter, kommunikasjon og prosesser
 • Personalisering og hyperpersonalisering av opplevelser
 • Implementering av tilgjengelighetsfunksjoner for å inkludere personer med forskjellige evner i dataøkosystemer
 • Drivkraft til innovasjon innen nisjedomener som klinisk onkologi, flåtestyring i forsyningskjeden, datadrevet beslutningstaking i autonome biler og mer
Bruksmåter

Bruk saker

Intelligent dokumentbehandling

Denne brukssaken innebærer å trekke ut informasjon fra ustrukturerte data, som tekst og bilder. NLP kan brukes til å identifisere de mest relevante delene av disse dokumentene og presentere dem på en organisert måte.

Sentiment Analyse

Sentimentanalyse er en annen måte selskaper kan bruke NLP i sin virksomhet. Programvaren vil analysere innlegg på sosiale medier om en bedrift eller et produkt for å finne ut om folk tenker positivt eller negativt om det.

Oppdagelse av svindel

NLP kan også brukes til svindeloppdagelse ved å analysere ustrukturerte data som e-post, telefonsamtaler osv., og forsikringsdatabaser for å identifisere mønstre eller uredelige aktiviteter basert på nøkkelord.

Språkgjenkjenning

NLP brukes til å oppdage språket i tekstdokumenter eller tweets. Dette kan være nyttig for innholdsmoderering og innholdsoversettelsesselskaper.

Conversational AI / Chatbot

En konversasjons-AI (ofte kalt en chatbot) er en applikasjon som forstår naturlig språkinntasting, enten muntlig eller skriftlig, og utfører en spesifisert handling. Et samtalegrensesnitt kan brukes til kundeservice, salg eller underholdningsformål.

Tekstoppsummering

Et NLP-system kan trenes til å oppsummere teksten mer lesbar enn originalteksten. Dette er nyttig for artikler og andre lange tekster der brukere kanskje ikke vil bruke tid på å lese hele artikkelen eller dokumentet.

Tekstoversettelse

NLP brukes til å automatisk oversette tekst fra ett språk til et annet ved hjelp av dyplæringsmetoder som tilbakevendende nevrale nettverk eller konvolusjonelle nevrale nettverk.

Spørsmål-svar

Spørsmålssvar (QA) er en oppgave i naturlig språkbehandling (NLP) som mottar et spørsmål som input og returnerer svaret. Den enkleste formen for spørsmålssvar er å finne en samsvarende oppføring i kunnskapsbasen og returnere innholdet, kjent som "dokumentinnhenting" eller "informasjonsinnhenting."

Dataredaksjon

En av de mer spesialiserte brukstilfellene av NLP ligger i redaksjonen av sensitive data. Bransjer som NBFC, BFSI og helsevesen inneholder rikelige mengder sensitive data fra forsikringsskjemaer, kliniske studier, personlige helsejournaler og mer.

NLP er distribuert i slike domener gjennom teknikker som Named Entity Recognition for å identifisere og gruppere slike sensitive oppføringer som navn, kontaktdetaljer, adresser og mer av enkeltpersoner. Slike datapunkter gjøres deretter avidentifiserbare basert på krav.

Social Media Monitoring

Overvåkingsverktøy for sosiale medier kan bruke NLP-teknikker for å trekke ut omtale av et merke, et produkt eller en tjeneste fra innlegg på sosiale medier. Når de er oppdaget, kan disse omtalene analyseres for sentiment, engasjement og andre beregninger. Denne informasjonen kan deretter informere markedsføringsstrategier eller evaluere effektiviteten deres.

Business Analytics

Forretningsanalyse og NLP er en match made in heaven, da denne teknologien lar organisasjoner forstå de enorme volumene av ustrukturerte data som ligger hos dem. Slike data blir deretter analysert og visualisert som informasjon for å avdekke kritisk forretningsinnsikt for forbedringsomfang, markedsundersøkelser, tilbakemeldingsanalyse, strategisk re-kalibrering eller korrigerende tiltak.

Bransjer som utnytter nlp

Bransjer som utnytter NLP

Helsevesen

NLP tilbyr givende fordeler til helsevesenet som:

 • uttrekksinnsikten fra journaler og analyse av ustrukturerte data
 • Forbedre og tilpasse kliniske beslutningsstøttesystemer
 • Optimaliser svar fra chatbots for sømløse pasientbehandlingsopplevelser
 • Overvåke, forutse og redusere bivirkninger og implementere legemiddelovervåkingsstrategier og mer

Fintech

Implikasjonene av NLP i fintech er helt forskjellige, og tilbyr fordeler som:

 • Sømløs dokumentbehandling og onboarding
 • Optimaliser risikostyring og svindeloppdagelse
 • Vurdering av kredittverdighet til enkeltpersoner for finansiering
 • Personalisering av finansielle produkter når det gjelder ansettelsesforhold og premier og mer

Media og reklame

NLP bringer en kreativ vri til medie- og reklamefagfolk, og hjelper dem med:

 • Innholdstilpasning og levering av språklig innhold
 • Presisjonsanalyse og målretting av brukerpersonas 
 • Markedsundersøkelser om trender, emner og samtaler for aktuelle muligheter
 • Utvikling av annonsetekst og plasseringsoptimalisering med mer

Detaljhandel

NLP tilbyr fordeler til både kunder og bedrifter i detaljhandelen gjennom:

 • Nøyaktige anbefalingsmotorer
 • Optimalisering av talesøk
 • Stedsbaserte tjenesteforslag
 • Målrettet annonsering som lojalitetsprogrammer, rabatter for førstegangsbrukere og mer

produksjon

Industry 4.0 er utrolig supplert med inkorporering av NLP-modeller gjennom:

 • Automatisert maskinhelseovervåking og defektdeteksjon
 • Prosessanalyse i sanntid
 • Optimalisering av leveringsruter og tidsplaner inkludert flåtestyring
 • Bedre arbeids- og arbeidssikkerhet gjennom prediktiv analyse og mer

Ser for seg fremtiden til NLP

Mens mye allerede skjer på dette området, er teknologientusiaster allerede superladet for mulighetene med denne teknologien i årene som kommer. Av alt rotet rundt samtalene om fremtiden til NLP, er en som er fremtredende Forklarbar NLP.

XNLP

Ettersom viktige forretningsbeslutninger og kundeopplevelsesstrategier i økende grad begynner å stamme fra beslutninger drevet av NLP, kommer også ansvaret for å forklare begrunnelsen bak konklusjoner og resultater. 

Dette er hva Explainable NLP vil handle om, ytterligere sikre ansvarlighet og fremme tillit rundt AI-løsninger og utvikle et gjennomsiktig økosystem av AI-brorskap.

Bortsett fra XNLP, vil fremtiden til teknologien også innebære:

 • Vernacular mestring
 • Integrasjon med spesialiserte teknologier som datasyn og robotikk
 • Bruk av NLP for å møte globale bekymringer, inkludert bærekraft, utdanning, klimaendringer og mer

konklusjonen

NLP er veien videre for bedrifter til bedre å levere produkter og tjenester i informasjonsalderen. Med en slik prominens og fordeler kommer også etterspørselen etter lufttette treningsmetoder. Siden sylskarp levering av resultater og raffinering av det samme blir avgjørende for bedrifter, er det også en knase i form av treningsdata som kreves for å forbedre algoritmer og modeller.

Regulering og avbøtende skjevhet er også av høy prioritet. 

Det er her Shaip kommer inn for å hjelpe deg med å takle alle bekymringer med å kreve treningsdata for modellene dine. Med etiske og skreddersydde metoder tilbyr vi deg opplæringsdatasett i formater du trenger.

Utforsk tilbudene våre for å finne ut mer om oss. 

Sosial Share