DashTech - Shaip

4 grunnleggende ting å vite om dataavidentifikasjon

Vatsal Ghiya, administrerende direktør og medgründer av Shaip er en teknologientusiast som er opptatt av å dele innsikt om data og automatiseringsløsninger. I dette siste gjesteinnslaget har han delt noen innsikt i det grunnleggende om dataavidentifikasjon.

Viktige ting fra artikkelen er-

  • Med data som genereres med en hastighet på 2.5 kvintillioner byte hver dag, er store selskaper og organisasjoner opptatt av å ta i bruk big data og AI-teknologier i produktene og tjenestene deres. Siden data inneholder konfidensiell informasjon, er det et must for organisasjoner å sikre den. Det er der avidentifikasjon av data kommer inn i bildet.
  • Dataavidentifikasjon er prosessen med å skille en persons identitet fra dataene. For eksempel må en persons journal etter en medisinsk utprøving gjøres interoperabel og dataavidentifikasjon har sørget for å muliggjøre deling av kun relevant informasjon til systemet.
  • På lekmannsspråk er ikke avidentifikasjon en praksis, men en forskrift, et mandat som strengt tatt må vedtas av organisasjonen. HIPAA anbefaler to forskjellige dataavidentifikasjonsmetoder som sikker havn og ekspertbestemmelse. Derfor må organisasjoner følge en systematisk tilnærming til dataavidentifikasjon.

Les hele artikkelen her:

https://www.dashtech.org/4-basic-things-to-know-about-data-de-identification/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.