InMedia-Enterprisers-prosjektet

The Future of Conversational AI: 7 Trends That Will Shape 2023 and Beyond

Conversational AI er i rask utvikling, og fremtiden har et enormt potensial. De neste årene vil se en betydelig transformasjon i måten folk samhandler med maskiner. Her er nøkkeltrendene som vil forme konversasjons-AI i 2023 og utover:

  • Samtalesøkemotorer lar brukere samhandle med søkemotorer på naturlig språk, noe som endrer hvordan folk samhandler med teknologi.
  • AI chatbots blir mer personlig ved å bruke naturlig språkbehandling, tilpassede svar og skreddersydd innhold for å levere personalisering.
  • Stemmeassistenter som Alexa og Siri brukes til å levere personalisering og blir enda mer integrert i hverdagen etter hvert som de blir mer avanserte.
  • Conversational AI blir brukt i Metaverse, en virtuell verden som blir stadig mer populær, og forventes å fortsette å vokse.
  • Chatboter med høy emosjonell intelligens utvikles for å gjenkjenne og svare på menneskelige følelser, og forbedre kundeopplevelsen.
  • Conversational AI kan forbedre kundeopplevelsen ved å gi proaktiv støtte og analysere kundedata for å identifisere mønstre og trender.

Konklusjonen er at konversasjons-AI er klar til å revolusjonere måten vi samhandler med maskiner på. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, vil trendene som er skissert ovenfor spille en avgjørende rolle i å forme fremtiden til samtale-AI og dens potensielle innvirkning på ulike bransjer. Alt det krever er kvalitetsdata i store mengder.

Les hele artikkelen her:

https://enterprisersproject.com/article/2023/4/ai-7-conversational-trends-watch-2023

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.