TechGogoal - Shaip

En lekmannsveiledning til dataavidentifikasjonskompleksiteter

Hele planeten er online og koblet sammen, og vi genererer også i fellesskap umålelige mengder data. Siden disse dataene er lagret online og adskilt for enkel gjenfinning, men med datautnyttelse øker også kompleksiteten til personvern og annen trussel. Denne artikkelen understreket viktigheten av dataavidentifikasjonsmodellen.

De viktigste tipsene fra artikkelen er her-

  • Dataavidentifikasjon er prosessen med å skille den personlige identiteten til en person fra deres data. Og med den nåværende statusen til maskinlæringsteknologier (ML) er det enkelt å oppdage mønstre og identifisere personer basert på personlig informasjon som er gitt. Derfor er det viktig å sette forskrifter på disse modellene.
  • Nå med dataavidentifikasjonsmodeller, for å redusere viss informasjon som går hit og dit. HIPAA anbefaler to godkjente metoder for avidentifikasjon av data. Disse metodene er ekspertbestemmelse og safe harbor-metoden.
  • Bedrifter kan enten velge å fjerne data eller deres identifikatorer fullstendig fra postene sine, eller de kan bruke de-identification API for å fjerne disse identifikatorene fra datasettene deres. Den første metoden er imidlertid effektiv, men det kan være lurt å hente dataene internt for forskjellige søk på det tidspunktet, det andre alternativet kan bli vanskelig.

Les hele artikkelen her:

https://www.techgogoal.com/2021/07/17/the-complexities-of-data-de-identification-in-layman-terms/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.