Digital Health Buzz - Shaip

Hvordan reimagine helsesektoren med datainnsamlingsverktøy?

Denne gjestefunksjonen representerer viktigheten av data i helsesektoren. Vatsal Ghiys, administrerende direktør og medgründer av Shaip har delt noen innsiktsfulle tips om hvordan du bruker datainnsamlingsverktøy for å transformere helsesektoren.

Viktige ting fra artikkelen er-

  • I henhold til IDC-rapporten forventes datavolumet å øke med minst 48 % hvert år fra nå av. Og i helsevesenet har data den største betydningen, fra kliniske studier til pasientbehandling. Siden det er et stort volum av ustrukturerte data, er det viktig å samle inn og bruke disse dataene.
  • Helseindustrien i den digitale æra ser ut til å bli oversvømmet med data for å drive virksomheten deres. Datainnsamling kan virkelig hjelpe dem med å oppnå overlegenhet i å gi utmerket pasientbehandling og bedre beslutningstaking.
  • Helseorganisasjoner reduserer også kostnadene ved å bruke datainnsamlingsverktøy ettersom papirspor erstattes av autogenererte helsejournaler som kan eskaleres til flere systemer og enkelt overføres til videre behandling. Datainnsamling kan også hjelpe helseorganisasjoner med å forhindre utbrudd ved å holde øye med helsedatainnsikt.

Les hele artikkelen her:

https://digitalhealthbuzz.com/data-collection-as-a-tool-to-reshape-the-healthcare-sector/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.