Twinztech - Shaip

Hvordan samler man inn data for taleprosjekter?

Data er en integrert del av enhver forretningsprosess eller organisasjon. Men vet du hvordan du bruker disse dataene for bedre innsikt? Nei. Da er denne bloggen svaret på alle dine spørsmål om hvordan du samler inn og trener data i henhold til forretningskravene og får datainnsikt i dem.

Nøkkeluttaket fra artikkelen er

  • Hvis du bruker maskinlæringsprogrammer over hele organisasjonen din, må du forstå at data er den viktige og vitale nøkkelen til å gjøre modellen nøyaktig og bedre. Fordi når du bruker maskinlæring og NLP-teknologi (natural language processing) i taleprosjektene dine, gjør eller ødelegger kvaliteten på dataene dine forretningsprosesser.
  • NLP fungerer på automatisk talegjenkjenningsteknologi, og det krever kvalitetsdata for å fungere effektivt. For å samle inn taledata må du først lage en demografisk blanding.
  • I neste trinn må du samle inn data fra virkelige mennesker og transkribere hele dataen ved hjelp av en datatranskripsjonist, deretter må du bygge separate testdata for å trene språkmodellen, og sist må vi evaluere utdataene av programvare for automatisk talegjenkjenning for å måle ytelsen.

Les hele artikkelen her:

https://www.twinztech.com/collect-train-data-for-speech-projects/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.