Pulsoverskrifter - Shaip

Hvorfor er medisinsk bildeannotering viktig for å transformere Healthcare AI?

Uavhengig av bransje blir maskinlæring og kunstig intelligens integrerte komponenter i forretningsprosesser. Men disse modellene må trenes godt for å få bedre diagnoser og forbedre pasientbehandlingen. Denne artikkelen har noen viktige innsikter om hvorfor du bør bruke bildekommentarer for AI i helsevesenet.

Nøkkeluttaket fra artikkelen er

  • Enten man administrerer helsejournaler eller tilbyr virtuell assistanse, har helsesektoren utviklet seg fra en manuell prosess til en automatisert prosess for å redusere manuell intervensjon og gjøre helseovervåking mer tilgjengelig og bedre. Men nå beveger AI i helsevesenet seg utover overvåking.
  • Dessuten krever opplæring av disse modellene data og bilder av høy kvalitet for å få bedre datamerking for deteksjon, klassifisering, segmentering og transkripsjon. På dette tidspunktet er bildekommentarer til stor hjelp. Medical Image Annotation mater hele AI-modellen med merkede og merkede bilder og gir bedre prediktivt vedlikehold.
  • Medisinsk bildeannotering bruker flere teknikker som landemerking av grensebokser, polygoner og annet. I helsevesenet kan medisinsk bildeannotering hjelpe til med å oppdage blodpropp, tannanalyse, kreftcelleidentifikasjon, analyse av leiebilder, oppdage leverspesifikke plager, forbedre dokumentasjon og mange andre helseprosesser.

Les hele artikkelen her:

https://www.pulseheadlines.com/how-medical-image-annotation-is-rapidly-transforming-healthcare-ai/78638/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.