DeepTechBytes - Shaip

Naturlig språkbehandling for å lage digitalisert system i finans

Vatsal Ghiya, administrerende direktør og medgründer av Shaip i denne gjestefunksjonen har delt noen innsiktsfulle tips om viktigheten av Natural Language Processing (NLP) og hvordan det har digitalisert hele organisasjonen helt fra datainntasting til forståelse av kundens preferanser.

Nøkkelen fra artikkelen er-

  • Med økende digitale betalinger og den høye bruken av automatiseringsteknologier, har det blitt avgjørende for finansorganisasjoner å sikre salg og maksimere konverteringsfrekvensen ved å akselerere digitaliseringen over hele organisasjonen. Men hvordan kan organisasjonen utnytte disse for å forbedre prosesseffektiviteten og gi ansatte muligheten til å utføre data raskere?
  •  På lekmannsspråk er Natural Language Processing undergruppen av kunstig intelligens-teknologi som bruker maskinlæringsalgoritmer for å få datamaskinen til å forstå og analysere kundenes preferanser. NLP kan også gjøre det enkelt for finansorganisasjoner å få sanntidsinformasjon for bedre beslutningstaking og prosess.
  • Den beste anvendelsen av naturlig språkbehandling er emnemodellering, optisk tegngjenkjenning, sentimental analyse og navngitte enheter for å imøtekomme kundenes behov og gjøre det mulig for finansielle ansatte for bedre produktivitet og beslutningstaking.

Les hele artikkelen her:

https://deeptechbytes.com/natural-language-processing-in-finance-acing-digitization-game/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.