TechnologyHQ - Shaip

Semantisk segmentering Hva er det og hvordan hjelper det?

Semantisk segmentering er en dyp læringsteknikk som kategoriserer bildepiksler i forhåndsdefinerte klasser. Målet er å tilordne en etikett til hver piksel i et bilde, noe som muliggjør differensiering av objekter og deres grenser i bildet. Dette er nyttig i ulike applikasjoner, for eksempel autonome kjøretøy, medisinsk bildebehandling og satellittbildeanalyse. I autonome kjøretøy kan semantisk segmentering brukes til å identifisere veigrenser, trafikkskilt og fotgjengere. I medisinsk bildebehandling kan den brukes til å segmentere svulster og andre viktige strukturer i medisinske skanninger. Tilnærmingen bruker konvolusjonelle nevrale nettverk (CNN) for å analysere et bilde og produsere et segmenteringskart som definerer objektene og deres grenser. Utgangen er et segmentert bilde der hver piksel er merket, som tydelig forstår objektene og deres relasjoner i bildet.

Les hele artikkelen her:

https://www.technologyhq.org/semantic-segmentation-what-is-it-and-how-does-it-help/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.