Biometrisk datakommentar og innsamling

Slipp løs kraften til AI med biometriske datasett

Styrk AI-systemene dine med biometriske datasett av høy kvalitet

Biometriske datasett

Våre biometriske AI-løsninger

Biometriske teknologier forvandler landskapet innen sikkerhet, økonomi, helsetjenester og kundeopplevelse. Shaip står i spissen for denne revolusjonen, og tilbyr omfattende datainnsamling og merknadstjenester som gjør det mulig for AI-systemer å autentisere og forstå brukere med enestående nøyaktighet og effektivitet. Ekspertteamet vårt sikrer datasett av høy kvalitet og presis merking, og gir organisasjoner mulighet til å utvikle nøyaktige, sikre og effektive identifiseringssystemer samtidig som personvern og samtykke prioriteres.

Biometrisk datainnsamling

Biometrisk datainnsamling

Shaips datainnsamlingstjenester gir forskjellige biometriske datasett, inkludert fingeravtrykk, ansiktstrekk, irismønstre og stemmeavtrykk, for å trene AI-modeller. Med fokus på personvern og samtykke sikrer vi at datainnsamlingen overholder regelverket. Partner med Shaip for pålitelige biometriske AI-treningsdata og forbedre identifikasjonssystemene dine.

Biometrisk datamerknad

Biometrisk datamerknad

Shaips biometriske datakommentartjenester gir organisasjoner mulighet til å utvikle nøyaktige og sikre AI-systemer. Våre ekspertkommentarer merker ansiktstrekk, følelser, iris, fingeravtrykk og stemmedata for å trene algoritmer for økt sikkerhet, effektivitet og brukeropplevelser. Med tilpassbare løsninger og skalerbarhet.

Biometriske databrukstilfeller for banebrytende sikkerhet og personalisering

Sikkerhet og tilgangskontroll med ansiktsgjenkjenning

Shaip tilbyr varierte, høykvalitets ansiktsbildedatasett for å trene dine ansiktsgjenkjenningsmodeller. Datasettene våre dekker ulike lysforhold, positurer, uttrykk og demografi, og sikrer nøyaktig og objektiv gjenkjennelse. Ved å utnytte ekspertisen vår kan du: 1. Implementer rask og praktisk brukerautentisering, 2. Forbedre sikkerheten utover tradisjonelle passord, 3. Effektiviser sikkerhetskontrollene på flyplasser og andre områder med høy trafikk.

Adgangskontroll med ansiktsgjenkjenning

En internasjonal flyplass søker å fremskynde passasjerbehandlingen gjennom automatiserte ansiktsgjenkjenningssystemer som sammenligner reisendes ansikter med deres digitale detaljer som er lagret i offentlige registre. Shaip leverer skreddersydde datasett for ansiktsbilder, inkludert variasjoner i ansiktsuttrykk og tilbehør, for å avgrense systemets samsvarende nøyaktighet.

Sømløs grensesikkerhet og reise med Iris Scan-teknologi

Irisgjenkjenning gir uovertruffen sikkerhet for grensekontroll, ettersom hvert individs irismønstre er unike. Shaips ekspertteam samler inn og merker irisskannende bilder for å sikre nøyaktigheten og effektiviteten til grensekontrollsystemene dine. Fordeler inkluderer: 1. Iøkt grensesikkerhet, 2. Minimert risiko for identitetssvindel

Grensekontrollbyråer ser ut til å implementere irisgjenkjenningsteknologi for å forbedre sikkerhetstiltakene. Shaip kommenterer et stort volum av irisskanningsbilder for å hjelpe til med å lage et AI-system som raskt og pålitelig verifiserer identiteten til individer som krysser grenser.

Irisskanningsteknologi

Finans og betalinger omdefinert ved stemmeautentisering

Med den eksponentielle veksten av nettbank, mobilbetalinger og e-handel, har identitetsverifisering blitt avgjørende for å sikre transaksjoner og forhindre svindel. Adopsjonen av digitale identitetsløsninger blir presset av regulatoriske krav for anti-hvitvasking og overholdelse av KYC. Shaip tilbyr taledatainnsamling og merknadstjenester for robust identitetsverifisering i finansielle transaksjoner. Våre mangfoldige stemmeprøver, med ulike aksenter, talestiler og bakgrunnsstøy, hjelper deg med å trene AI-modellene dine for sikker telefon og nettbank, samt tilgang til minibanker. Fordelene inkluderer – 1. Håndfri, praktisk autentisering, 2. Vanskeligheter med å gjenskape unike stemmemønstre

Finans stemmeautentisering

En finansinstitusjon har som mål å innføre stemmeautentisert minibanktilgang. Shaip leverer kommenterte stemmedatasett for å gjøre AI i stand til å skille mellom autoriserte brukere og potensielle svindlere, selv under de utfordrende akustiske forholdene på utendørs minibankplasseringer.

Fremme helsevesenet med hjertefrekvensdata for fjernovervåking

Etterspørselen etter telehelsetjenester og ekstern pasientovervåking vil sannsynligvis fortsette å vokse ettersom helsevesenet søker å forbedre pasientresultatene samtidig som kostnadene styres. Evnen til å overvåke pasienter i sanntid kan føre til bedre behandling av kronisk sykdom og postoperativ behandling utenfor tradisjonelle helsemiljøer. Bærbare enheter kan spore biometriske data, for eksempel hjertefrekvensvariasjoner, for å oppdage potensielle helseproblemer og varsle brukere eller helsepersonell. Shaip lager tilpassede datasett merket med tilsvarende helsetilstander for å trene opp nøyaktige AI-modeller for helseovervåking og sykdomsprediksjon. Fordelene inkluderer: 1. Tidlig oppdagelse av potensielle helseproblemer, 2. Ckontinuerlig overvåking i sanntid

Et helseteknologiselskap utvikler wearables som overvåker hjertefrekvensvariasjoner for å oppdage tidlige tegn på hjertesykdommer. Shaip genererer merkede datasett som korrelerer hjertefrekvensdata med helseutfall, og forbedrer dermed AIs prediktive evner for disse enhetene.

Helsetjenester med pulsdata for fjernovervåking

Personlig tilpassede detaljhandelsopplevelser gjennom ansiktsgjenkjenning

Ansiktsgjenkjenning i butikker kan hjelpe med å identifisere returnerende kunder og gi personlige produktanbefalinger. Shaip samler inn og kommenterer kundeatferdsdata, inkludert ansiktsbilder, for å trene AI-modeller for målrettet annonsering. Fordelene inkluderer: 1. Personlig tilpassede kundeopplevelser, 2. Potensial for økt salg og lojalitet, 3. Sømløse transaksjoner ved ganske enkelt å skanne kundenes ansikter, noe som reduserer behovet for fysiske betalingsmetoder

Detaljhandel ansiktsgjenkjenning

En butikkjede har til hensikt å bruke ansiktsgjenkjenning for å identifisere VIP-kunder og gi dem personlig service. Shaip leverer kommenterte datasett med ansiktsbilder knyttet til kjøpsatferd, noe som gjør at AI kan tilby skreddersydde anbefalinger til gjentakende kunder.

Forsterker bygningssikkerheten med tilgangskontroll med fingeravtrykk

Denne brukssaken spenner over flere sektorer, inkludert bygningssikkerhet, hendelsesadministrasjon og til og med smarthusteknologier. Etterspørselen her er drevet av det økende behovet for sikre og praktiske adgangskontrollsystemer. Fingeravtrykkskannere verifiserer enkeltpersoners identiteter for å kontrollere tilgangen til bygninger, og sikrer at kun autorisert personell kan komme inn. Shaip tilbyr innsamlingstjenester for fingeravtrykk for å trene opp nøyaktige identifikasjonsmodeller. Fordelene inkluderer: 1. Høyt sikkerhetsnivå på grunn av det unike ved fingeravtrykk, 2. Rask tilgang for autoriserte personer

En kontorbygning implementerer et fingeravtrykkskanningssystem for å administrere inngang. Shaip bistår ved å tilby kommenterte fingeravtrykkdatasett, som hjelper systemet med å lære og nøyaktig verifisere identiteten til ansatte, noe som reduserer risikoen for uautorisert tilgang.

Bygningssikkerhet med tilgangskontroll med fingeravtrykk

Forbedre trafikksikkerheten med AI-drevet førerovervåking

AI-systemer overvåker førertrøtthet ved å analysere ansiktsuttrykk, øyebevegelser og styremønstre, og varsler sjåførene i sanntid for å forhindre ulykker. Shaip tilbyr datainnsamling og merknadstjenester om føreradferd for å trene opp nøyaktige modeller for tretthetsdeteksjon. Fordelene inkluderer: 1. Økt trafikksikkerhet ved å forhindre tretthetsrelaterte ulykker, 2. Sanntidsvarsler for sjåfører

Ai-drevet førerovervåking

Et bilfirma har et AI-system som oppdager førertrøtthet gjennom ansiktsuttrykk og øyebevegelser. Shaip hjelper til ved å levere annoterte data om sjåførens oppførsel, hjelpe AI med å varsle sjåfører proaktivt og forhindre potensielle ulykker.

Sikkerhet og overvåking

Denne sektoren utnytter avansert teknologi, inkludert ansiktsgjenkjenning og AI-drevne systemer, for å forbedre sikkerhetstiltak, identifisere potensielle mistenkte, lokalisere savnede personer og overvåke offentlige rom for kriminalitetsforebygging. Overvåkingssystemer utstyrt med AI-teknologi, som ansiktsgjenkjenning og atferdsanalyse, brukes til å overvåke offentlige rom og avskrekke kriminelle aktiviteter. Disse systemene analyserer videoinnmatinger i sanntid for å identifisere mistenkelig oppførsel, spore enkeltpersoner av interesse og gi tidlige advarsler til rettshåndhevelse. Fordelene ved å bruke AI-drevne overvåkingssystemer inkluderer: 1. Ckontinuerlig overvåking av det offentlige rom 2. Forbedret etterforskning

Overvåking av offentlige rom for å avskrekke kriminelle aktiviteter i nabolaget og varsle politiet slik at forbrytelsene kan forhindres.

Sikkerhet og overvåking

Hvorfor Shaip

Dataautentisering

Sikre dataautentisering og sikkerhetstilsyn på toppnivå

Produktivitetsforbedring

Strømlinjeforme prosesser for å øke produktiviteten til AI-systemer

Streng kvalitetskontroll

Implementering av en flerfaset kvalitetskontrollprotokoll

ISO9001-prosedyrer

Opprettholde høye standarder med ISO9001 godkjente metoder

Regulatorisk overholdelse

Sikre samsvar gjennom riktige samtykke- og autorisasjonsmekanismer

Sikker distribusjon

Forpliktelse til konfidensialitet med NDA-håndhevelse

Lås opp det fulle potensialet til AI-drevet biometrisk teknologi med Shaips for å forbedre sikkerhet, effektivitet og brukeropplevelse.