Etiske AI-innovasjoner

Pressemelding

Shaip: Etiske AI-innovasjoner for å styrke språklig mangfold og økonomisk empowerment

LOUISVILLE, KENTUCKY, USA, 01. april 2024: Shaip: Etiske AI-innovasjoner for å styrke språklig mangfold og økonomisk empowerment.

I en tid dominert av teknologiske fremskritt, fremstår Shaip som en leder i å fremme innovasjon og inkludering, spesielt innen kunstig intelligens (AI). Dets omfattende nettverk spenner over 30,000 40 samarbeidspartnere i mer enn XNUMX land, inkludert India, Mexico, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, Tyrkia og USA. Denne forpliktelsen strekker seg til å styrke de fattige og underprivilegerte, utnytte teknologi som en kraft for økonomisk oppløfting og like muligheter, og sikre at fordelene med AI ikke bare fremmer de få privilegerte, men hever samfunn over hele verden. Ved å tilby omfattende tjenester designet for Generativ AI rørledninger, inkludert datalisensiering, innsamling, merknader og transkripsjon, Shaip legemliggjør et globalt fellesskap dedikert til teknologisk fremgang og sosial forbedring, og sikrer en helhetlig tilnærming til AI-utvikling.

Sentralt i Shaips etos er demokratisering av teknologi, rettet mot å styrke ulike samfunn over hele verden. Dette er spesielt tydelig i dens betydelige innvirkning i India, hvor den har utvidet rekkevidden til over 100 distrikter, mange i avsidesliggende områder fra Kashmir til Kerala. Shaip har en betydelig tilstedeværelse over hele India, og serverer et bredt språklig mangfold inkludert Telugu, Urdu, Hindi, Chhattisgarhi, Santhali, Kannada, Marathi, Assamese, Bengali, Punjabi, Gujarati, Kashmiri, Nepali, Sanskrit, Malayalam og mer. Shaip-initiativer i disse regionene er ikke begrenset til datainnhenting; de styrker landlige samfunn ved å tilby rettferdige sysselsettingsmuligheter, og bidrar dermed betydelig til den økonomiske og sosiale velferden i disse områdene.

Vastal Ghiya, administrerende direktør i Shaip, understreker selskapets filosofi, «Hos Shaip ser vi på teknologi som en bro, ikke en barriere. Vår forpliktelse til å styrke samfunn over hele verden gjør oss i stand til ikke bare å skape innovative teknologier, men også å skape en fremtid der digital inkludering er en realitet for alle."

Et bemerkelsesverdig aspekt ved Shaips arbeidsstyrke er dens forpliktelse til inkludering, med kvinner som utgjør over 35 % av arbeidstakerne. Denne statistikken gjenspeiler Shaips dedikasjon til å bryte ned barrierer og fremme likestilling innen teknologiindustrien. Dessuten sikrer selskapets rettferdige lønnspolicy at hver arbeidstaker, uavhengig av geografisk plassering, mottar kompensasjon som overstiger den lokale minstelønnen, noe som understreker Shaips forpliktelse til etisk praksis og likeverd.

Vår misjon går utover ren innovasjon; vi har som mål å skape en positiv samfunnspåvirkning. Ved å sikre rettferdig lønn, forkjempe likestilling og omfavne Indias språklige mangfold, etablerer vi en ny etisk målestokk i teknologisektoren, sier Utsav Shah, landssjef i Shaip. Det fine med GenAI er at det lar folk fra avsidesliggende områder utføre disse oppgavene, noe som fremmer vår forpliktelse til inkludering og teknologisk fremgang. Denne tilnærmingen fremmer ikke bare våre teknologiske evner, men bidrar også betydelig til sosial forbedring ved å gi muligheter til undertjente samfunn.

I tillegg til den etiske arbeidsstokkpraksisen, er Shaips bidrag til AI og maskinlæring bemerkelsesverdige. Dets engasjement i Bhashini-prosjektet, et initiativ fra regjeringen i India, skiller seg ut. Bhashini har som mål å utnytte AI til å levere tjenester på flere indiske språk, bryte ned den digitale språkbarrieren og gjøre digitale tjenester mer tilgjengelige i Indias mangfoldige språklige landskap. Prosjektet drar nytte av Shaips ekspertise innen innsamling og transkribering Indisk språkdatasett, og støtter derved lokalsamfunn, fremmer likestilling, og følger etiske ansettelsesstandarder, og setter en modell for teknologiindustrien.

Shaips etiske og inkluderende arbeidspraksis inkluderer:

  • Retningslinjer for rettferdig lønn: Sikre lik kompensasjon for alle arbeidere, som gjenspeiler verdien av deres bidrag og støtter deres økonomiske velvære.
  • Etisk AI: Beskytter personvern og sikkerhet for data, og opprettholder åpenhet i AI-opplæring og databruk.
  • Ansvarlig AI: Identifisere og redusere skjevheter for å fremme rettferdighet i AI-applikasjoner.
  • Betalingsparitet: Vedta globale betalingsstandarder som tar hensyn til levekostnader og økonomiske forhold og sikre rettidig betaling for økonomisk stabilitet.
  • Like muligheter: Å tilby ikke-diskriminerende ansettelse som gir like muligheter uavhengig av rase, kjønn, religion eller nasjonalitet, og oppmuntre en mangfoldig arbeidsstyrke for rikere AI-utvikling.
  • Inkludering i AI-utvikling: Utvikle kunstig intelligens med kulturell kompetanse og gjøre plattformer tilgjengelige for alle arbeidere.

Som konklusjon er Shaip i forkant av å blande teknologi med menneskelighet, og forkjemper en fremtid der digital inkludering og språklig mangfold ikke bare er idealer, men realiteter. Gjennom sine banebrytende prosjekter og forpliktelse til etisk praksis, baner Shaip vei mot en ny æra av digital inkludering, som beriker liv globalt.

Media Kontakt:

Shaip

Anubhav Saraf, markedsdirektør

E-post: info@shaip.com

12806 Townepark Way,

Louisville, KY 40243-2311