InMedia-Health IT-svar

Overcoming Data Bias: The Challenge of Ensuring Fairness in Healthcare AI

De siste årene har kunstig intelligens (AI) gjort betydelige fremskritt på områder der det finnes store mengder data. Dette har skapt nye muligheter for leger og pasienter i helsevesenet. Det er imidlertid viktig å ta tak i utfordringene som følger med å bruke data til dette formålet. Her er 4 datautfordringer for AI i helsevesenet i 2023:

  • Personvern og overholdelse av forskrifter – Helsedata er ofte sensitive og må håndteres med forsiktighet for å sikre overholdelse av lover og forskrifter. AI-algoritmer må utformes med personvern og sikkerhet i tankene for å beskytte pasientdata.
  • Datatilgjengelighet og -innsamling – AI krever enorme mengder data for å fungere ordentlig, og helsedata blir ofte kuttet på tvers av forskjellige systemer og leverandører. Dette gjør det vanskelig å samle de nødvendige dataene for at AI-algoritmer skal fungere effektivt.
  • AI-bias - AI-algoritmer kan bare ta beslutninger basert på dataene de er gitt. Hvis disse dataene er partiske eller ufullstendige, vil AI også ta partiske beslutninger.
  • Mangel på forståelse – Helsepersonell og pasienter forstår kanskje ikke fullt ut hvordan AI fungerer og hvordan det kan brukes til å forbedre pasientresultatene.

Med fortsatt innsats innen datastandardisering, interoperabilitet, personvern og etikk, har AI potensialet til å revolusjonere helsevesenet.

Les hele artikkelen her:

https://www.healthitanswers.net/data-privacy-and-security-in-healthcare-ai-challenges-and-solutions/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.