In-The-Media-AITechtrend

Forvandle helsevesenet med AI-drevne stemmeteknologier

Bloggen diskuterer den utviklende rollen til AI-aktiverte stemmeassistenter i helsevesenet, og skisserer deres potensial til å revolusjonere ulike aspekter av sektoren. Disse assistentene kan utføre grunnleggende oppgaver, og frigjøre klinikere til å fokusere på mer kritiske oppgaver. De bygger bro over språkbarrierer, spesielt for pasienter med hørselshemninger, og gir pålitelig informasjon til brukerne.

Viktige fremtidige applikasjoner inkluderer:

  • Smarthøyttalere som assistenter: Enheter som Alexa Echo, Apple Home Pod og Google Home vil bli mer vanlig i helsevesenet. De vil hjelpe til med oppgaver som å planlegge avtaler, fylle på resepter og hjelpe leger ved å ta notater og registrere medisinske historier.
  • Automatisert talegjenkjenning (ASR) på skala: ASR-teknologi, som nå oppnår menneskelig paritet, spiller en avgjørende rolle i dokumentasjon, en grunnleggende komponent i helsevesenet for behandling og forskning. Fremtidig utvikling kan inkludere støtte for flere språk utover engelsk.
  • Forbedrede Voice Chatbots: Drevet av avanserte språkmodeller som GPT og BERT, vil disse chatbotene øke kundeengasjementet. De vil bli mer effektive med tilgang til ulike datasett, hjelpe til med pasientgjenoppretting og utføre grunnleggende oppgaver.
  • Effektiv klinisk dokumentasjon: AI-verktøy vil fremskynde klinisk dokumentasjon, og transformere den fra manuelle til automatiserte prosesser. Denne overgangen vil gjøre det mulig for helsepersonell å fokusere mer på pasientbehandling.
  • Stemmeassistenter i resepsjonsdrift: Disse assistentene vil forbedre pasientopplevelsen ved å gi informasjon som ventetider og assistanse i akutthjelp. De vil også spille en rolle i å prioritere pasientbehandling ved å analysere symptomer og journaler mer effektivt enn menneskelig personell.

Totalt sett antyder bloggen at AI i helsevesenet, spesielt gjennom stemmeassisterte teknologier, vil forbedre effektiviteten, pasientbehandlingen og tilgjengeligheten til medisinske tjenester betydelig.

Les hele artikkelen her:

https://aitechtrend.com/the-future-of-voice-technologies-in-healthcare/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.