In-The-Media-Technoroll

Natural Language Processing: A Game Changer for Healthcare and Pharma

Naturlig språkbehandling (NLP) revolusjonerer helsevesenet og farmasøytisk industri, og muliggjør informert beslutningstaking, personlig pleie og målrettet legemiddelutvikling. Ved å analysere enorme mengder ustrukturerte data kan NLP-verktøy trekke ut verdifull innsikt fra kliniske notater, resepter, bilderapporter og andre kilder.

Viktige fordeler med NLP i helsevesen og farmasøytisk:

  • Forbedret klinisk dokumentasjon: NLP automatiserer kodings- og klassifiseringsoppgaver, reduserer feil og forbedrer datakvaliteten.
  • Akselerert prøvematching: NLP identifiserer raskt egnede emner for kliniske utprøvinger, og fremskynder utviklingen av legemidler.
  • Forbedret klinisk beslutningsstøtte: NLP trekker ut innsikt fra pasientdata for å støtte behandlingsplanlegging og risikovurdering.

Spesifikke NLP-applikasjoner innen helsevesen og farmasøytisk:

  • Klinisk påstandsmodellering: NLP identifiserer og kategoriserer medisinske tilstander basert på pasientjournaler.
  • Deteksjon av medikamentreaksjoner: NLP analyserer kliniske data og litteratur for å identifisere uønskede legemiddelhendelser.
  • Legemiddelutvikling: NLP letter oppdagelsen av nye legemiddelkandidater og optimerer legemiddelutviklingsprosesser.
  • Avidentifikasjon av kliniske data: NLP beskytter sensitiv pasientinformasjon ved automatisk å redigere personopplysninger.
  • Tildeling av klinisk kode: NLP tildeler ICD-10-koder til pasientjournaler for nøyaktig fakturering og dataanalyse.
  • Matching av kliniske forsøk: NLP automatiserer prosessen med å matche pasienter til passende kliniske studier.
  • Medisinsk bildebehandlingskommentar: NLP genererer bildetekster for medisinske bilder, og hjelper til med diagnose og behandlingsplanlegging.

Les hele artikkelen her:

https://technoroll.org/nlp-cases-in-healthcare/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.