In-The-Media-DZone

En veiledning til avidentifikasjonsverktøy og beste praksis

Avidentifikasjon av data spiller en avgjørende rolle i vår datadrevne verden, og anonymiserer personlig identifiserbar informasjon (PII) og beskyttet helseinformasjon (PHI) for å ivareta individets personvern. Denne bloggen fordyper deg i fem nøkkelaspekter du bør vite om denne praksisen:

  1. HIPAA-samsvar: Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) pålegger dataavidentifikasjon før offentlig offentliggjøring. To metoder sikrer effektiv filtrering: ekspertbestemmelse (ved hjelp av statistisk analyse) og safe harbor (oppfyller en sjekkliste med 18 kriterier).
  2. Balansering av personvern og nytte: Helsedatas sammenhengende natur byr på utfordringer. Å fjerne spesifikke elementer som alder eller kjønn kan være ineffektivt på grunn av underliggende korrelasjoner. Avidentifikasjonsmetoder må vurdere potensielle forsknings-, diagnose- og behandlingsimplikasjoner.
  3. Utover helsevesenet: Dataavidentifikasjon strekker seg til ulike domener. Bedrifter bruker det til forskning og analyser, gruveselskaper beskytter lokaliseringer, og miljøbyråer beskytter truede arter. Tilnærmingen varierer avhengig av formål og bransje.
  4. Datamaskering vs. avidentifikasjon: Selv om de høres likt ut, er de betydelig forskjellige. Datamaskering erstatter PII med tilfeldige verdier, og muliggjør potensielt dekryptering med tilgang. Dataavidentifikasjon fjerner eller endrer data permanent, noe som gjør reidentifikasjon umulig.
  5. Avidentifikasjonsprosess og beste praksis: Helsepersonell bruker tekniske løsninger og programvare for å fjerne identifikatorer som navn, adresse, fødselsdato og sted. Teknikker involverer kryptering, koding og avanserte algoritmer for å minimere reversibilitet.

Les hele artikkelen her:

https://dzone.com/articles/five-best-data-de-identification-tools-to-protect

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.