InMedia-Wikcatch

En oversikt over 5 viktige datasett for navngitt enhetsgjenkjenning med åpen kildekode

Navngitt enhetsgjenkjenning (NER) er et nøkkelaspekt ved naturlig språkbehandling (NLP) som hjelper til med å identifisere og kategorisere spesifikke detaljer i store tekstvolumer. NER-applikasjoner inkluderer blant annet informasjonsutvinning, tekstoppsummering og sentimentanalyse. For effektiv NER er det nødvendig med ulike datasett for å trene maskinlæringsmodeller.

Fem viktige åpen kildekode-datasett for NER er:

 • CONLL 2003: Nyhetsdomene
 • CADEC: Medisinsk domene
 • WikiNEuRal: Wikipedia-domene
 • OntoNotes 5: Ulike domener
 • BBN: Ulike domener

Fordelene med disse datasettene inkluderer:

 • tilgjengelighet: De er gratis og oppmuntrer til samarbeid
 • Datarikdom: De inneholder forskjellige data, noe som forbedrer modellens ytelse
 • Fellesskapsstøtte: De kommer ofte med et støttende brukerfellesskap
 • Tilrettelegge forskning: Spesielt nyttig for forskere med begrensede datainnsamlingsressurser

Imidlertid har de også ulemper:

 • Datakvalitet: De kan inneholde feil eller skjevheter
 • Mangel på spesifisitet: De er kanskje ikke egnet for oppgaver som krever spesifikke data
 • Bekymringer om sikkerhet og personvern: Risiko forbundet med sensitiv informasjon
 • Vedlikehold: Det kan hende de ikke mottar regelmessige oppdateringer

Til tross for de potensielle ulempene, spiller åpen kildekode-datasett en viktig rolle i utviklingen av NLP og maskinlæring, spesielt i området for navngitt enhetsgjenkjenning.

Les hele artikkelen her:

https://wikicatch.com/open-datasets-for-named-entity-recognition/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.