TechTrend - Shaip

Effekten av naturlig språkbehandling i 2022

Vatsal Ghiya, administrerende direktør og medgründer av Shaip i denne gjestefunksjonen har snakket om Natural Language Processing (NLP) og hvorfor det er viktig å inkludere det i forretningsprosessen i 2022. La oss lære om de ekstra fordelene NLP gir til ML- og AI-modeller .

Nøkkelen fra artikkelen er-

  • Som en del av kunstig intelligens handler NLP om å gjøre maskiner responsive på menneskelig språk. Når det kommer til det tekniske aspektet av det, bruker NLP informatikkalgoritmer og generell språkstruktur for å gjøre maskinene mer intelligente. I utgangspunktet er NLP segregert i to vitale faser dataforbehandling og algoritmeutvikling.
  •  I den første fasen tar NLP innspill fra skrevne eller talte ord fra omverdenen og mater disse dataene inn i maskinene. Og på det senere stadiet renser NLP dataene ved å bruke flere teknikker som stemming, lemmatisering, PoS-tagging og mange andre og bruker ML-algoritmer for å gjøre dataene forståelige for maskiner å forstå.
  • Bruken av NLP i virksomheten er viktig for å få sanntidsinformasjon, forbedre dokumentnøyaktigheten, forstå meningen bak komplekse tester, få en storskala dataanalyse og mye annet.

Les hele artikkelen her:

https://the-tech-trend.com/artificial-intelligence/what-is-natural-language-processing-nlp-and-why-is-it-even-relevant/

Sosial Share

La oss diskutere AI Training Data-kravet i dag.